GITLAB HOWPSUZLYK TÄZELENMELERINI ÇYKARDY

GitLab platformanyň birnäçe gowşaklyklary ýüze çykaryldy. Ýaramaz niýetli ulanyjy nyşana alnan ulgamda «hyzmat etmekden ýüz öwürmek» ýagdaýyny getirmek, gizlin maglumatlary aýan etmek, howpsuzlyk çäklendirmelerinden aýlanyp geçmek we saýtara skripting üçin bu gowşaklyklaryň birnäçesinden peýdalanyp biler. GitLab döredijileri Community Edition (CE) we Enterprise Edition (EE) üçin 14.9.2, 14.8.5 we 14.7.7 wersiýalaryny çykardylar.

Gowşaklyklar we täzelenmeler barada goşmaça maglumaty GitLab howpsuzlyk maslahatynda görüp bilersiňiz – gitlab.com.