APPLE HOWPSUZLYK TÄZELENMELERINI ÇYKARDY

Apple kompaniýasy birnäçe önümleriniň gowşaklyklaryny (CVE-2022-22674, CVE-2022-22675) aýyrmak üçin howpsuzlyk täzelenmelerini çykardy. Ýaramaz niýetli ulanyjy nyşana alnan ulgamda maglumatlary aýan etmek we uzaklykdan kod ýerine ýetirmek üçin bu gowşaklyklaryň birnäçesinden peýdalanyp biler.

Ulanyjylara Apple kompaniýanyň aşakda görkezilen önümlerine degişli howpsuzlyk sahypalary bilen tanşyp, gerekli bolan täzelenmeleri gurnamagy maslahat berilýär: