Habarlar

GITLAB HOWPSUZLYK TÄZELENMELERINI ÇYKARDY

GitLab platformanyň birnäçe gowşaklyklary ýüze çykaryldy. Ýaramaz niýetli ulanyjy nyşana alnan ulgamda «hyzmat......

APPLE HOWPSUZLYK TÄZELENMELERINI ÇYKARDY

Apple kompaniýasy birnäçe önümleriniň gowşaklyklaryny (CVE-2022-22674, CVE-2022-22675) aýyrmak üçin howpsuzlyk......

SONICWALL KOMPANIÝASY ÖNÜMLERINDE HOWPSUZLYK GOWŞAKLYGY AÝYRDY

SonicWall kompaniýasy örän howply gowşaklygy aýyrmak üçin howpsuzlyk maslahatyny çykardy. Bu gowşaklyk (CVE-20......